OÜ NÕELAKODA

DIAGONAALKANDI VALMISTAMINE

1. Lõika jälgides koe ja lõimesuundi ristkülik.

Lõika lahti mööda kanga koesuuna diagonaali.

Pane tähele: Kui materjal pole ruut, siis ristküliku diagonaal ei ühti kanga koe diagonaaliga.

2. Õmble lõimelõnga suunalised küljed kokku.

3. Pressi õmblusvaru lahku ning joonesta kangamakeriga/kriidiga soovitud laiusega diagonaalkandi lõikejooned.

4. Õmble materjal toruks, pannes lõikeservad ühe vahemiku jagu nihkesse.

NB! Arvesta ka õmblusvaruga st. õmble nii, et märgitud

lõikejoon läheb õmblusjoonelt sujuvalt edasi- ei tekiks astet.

Pressi õmblusvaru lahku ning lõika mööda märgitud joont diagonaalkant lahti.

Joonised on pärit:www.quilterscache.com/StartQuiltingPages/startquiltingfive.html

/Vabas vormis tõlge/